Liên hệ

Địa chỉ 69 Dương Khuê, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0907164121
Giờ làm việc Thứ 2 - Thứ 7: 09h00 - 19:30